Bijalge Advies van de NRZV Aanzet tot een vernieuwde minimale registratie in de GGZ- voorzieningen 

08-11-2012
PublicatiesAdviezen
voorzieningen, GGZ, registratie, psychiatrie, bijlage

Advies m.b.t. de evaluatie van de pilootprojecten ‘Crisiseenheden met inbegrip van casemanagement voor personen in een psychische crisissituatie en voor personen in een psychoactieve...

14-06-2012
PublicatiesAdviezen
geestelijke gezondheidszorg, volwassenen, cirsiseenheid, GGZ, psychiatrische crisissituatie

Advies inzake de overlegfunctie van de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg voor o.a. personen met een middelenmisbruik

09-09-2010
PublicatiesAdviezen
geestelijke gezondheidszorg, overlegplatform, middelenmisbruik

Gezamenlijk advies van de Afdelingen Programmatie & Erkenning en Financiering m.b.t. versoepeling van de erkenningsnormen voor psychiatrische ziekenhuisdiensten in het kader van de uitvoering...

12-11-2009
PublicatiesAdviezen
erkenningsnormen, psychiatrische ziekenhuisdiensten, Ziekenhuiswet, artikel 107

Aanhangsel bij het protocol gesloten tussen
de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128,
130, 135 en 138 van de Grondwet, over de organisatie van een
...

08-12-2008
PublicatiesProtocol
psychiatrische problematiek, misdrijf, jongeren

Protocol gesloten tussen de Federale Regering
en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de
Grondwet, over de organisatie van een zorgtraject voor jongeren
...

22-02-2007
PublicatiesProtocol
psychiatrische problematiek, misdrijf, jongeren