NRZV/D/PSY/424-2 - Advies betreffende opmerkingen op de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis

14-03-2013
PublicatiesAdviezen
geestelijke gezondheidszorg, internering, GGZ

NRZV/C/02-2013 - Advies betreffende het financieringssysteem van de bemiddelingsfunctie bij de overlegplatformen geestelijke gezondheidszorg en de keuzemogelijkheid van psychiatrische ziekenhuizen...

08-03-2013
PublicatiesAdviezen
financiering, geestelijke gezondheidszorg, psychiatrie, recht, medicatie

NRZV/D/PSY/420-1 - Bijlage Advies van de NRZV Aanzet tot een vernieuwde minimale registratie in de GGZ- voorzieningen 

08-11-2012
PublicatiesAdviezen
voorzieningen, GGZ, registratie, psychiatrie, bijlage

NRZV/D/PSY/409-1 - Advies m.b.t. de evaluatie van de pilootprojecten ‘Crisiseenheden met inbegrip van casemanagement voor personen in een psychische crisissituatie en voor personen in een...

14-06-2012
PublicatiesAdviezen
geestelijke gezondheidszorg, volwassenen, cirsiseenheid, GGZ, psychiatrische crisissituatie

Advies inzake de overlegfunctie van de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg voor o.a. personen met een middelenmisbruik

09-09-2010
PublicatiesAdviezen
geestelijke gezondheidszorg, overlegplatform, middelenmisbruik

Gezamenlijk advies van de Afdelingen Programmatie & Erkenning en Financiering m.b.t. versoepeling van de erkenningsnormen voor psychiatrische ziekenhuisdiensten in het kader van de uitvoering...

12-11-2009
PublicatiesAdviezen
erkenningsnormen, psychiatrische ziekenhuisdiensten, Ziekenhuiswet, artikel 107