Protocolakkoord tussen de Federale Regering en de in artikel 128, 130 en 135 van de grondwet bedoelde overheden inzake de totstandkoming van een geïntegreerd gezondheidsbeleid inzake drugs

30-05-2001
PublicatiesProtocol
drugs

Protocol van 25 juli 1986 tussend e Nationale Regering en de Gemeenschapsexecutieven met betrekking tot het te voeren gezondheidsbeleid

25-07-1986
PublicatiesProtocol
gezondheidsbeleid

Gezondheidsbeleid: protocol inzake gegevensuitwisseling tussen de federale overheid en de overheden bevoegd voor gezondheidszorgbeleid krachtens de artikelen 128, 130, 135 van de grondwet

29-03-2000
PublicatiesProtocol
gegevensuitwisseling

Interministeriële conferentie: aanhangsel nr 4 bij het protocol van 9 juni 1997 gesloten tussen de Federale regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de grondwet,...

11-12-2002
PublicatiesProtocol
ouderenzorgbeleid

Protocol tussen de federale regering en de in artikel 128, 130 en 135 van de grondwet bedoelde overheden inzake de organisatie en financiering van een gezondheidsenquête

11-12-2002
PublicatiesProtocol
organisatie, financiering, gezondheidsenquête

Protocol van 9 juni 1997 gesloten tussen de Federale Regering en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid

09-06-1997
PublicatiesProtocol
ouderenzorgbeleid

Protocolakkoord gesloten tussen de Federale Overheid en Overheden bedoeld bij artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, betreffende de preventie, meer bepaald de vaccinatie, tegen poliomyelitis...

29-03-2000
PublicatiesProtocol
poliomyelitis, preventie

Protokolakkoord van 22 april 1997 betreffende de preventie, in het bijzonder de preventie tegen hepatitis B, afgesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en...

22-04-1997
PublicatiesProtocol
hepatitis B, preventie

Protokolakkoord van 29 maart 2000 betreffende de preventie, in het bijzonder de preventie tegen hepatitis B, afgesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en...

29-03-2000
PublicatiesProtocol
hepatitis B