NRZV/D/AF/108-2 - Advies van de Afdeling Financiering van de NRZV betreffende de wijzigingen die moeten worden aangebracht aan het KB van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de...

13-03-2014
PublicatiesAdviezen
wijziging, KB, budget

NRZV/D/AF/109-2 - Advies van de Afdeling Financiering van de NRZV betreffende de toepassing van de PIC/S normen in de ziekenhuizen

12-06-2014
PublicatiesAdviezen
toepassing, normen, PIC

NRZV/D/AF/110-1 - Advies van de Afdeling Financiering van de NRZV betreffende de wijzigingen die moeten worden aangebracht aan het KB van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de...

13-03-2014
PublicatiesAdviezen
wijziging, KB, budget

NRZV/D/AF/111-2 - Advies van de Afdeling Financiering van de NRZV betreffende de prioriteiten budgettaire behoeften 2015

12-06-2014
PublicatiesAdviezen
budgettaire, behoeften

NRZV/D/AF/113-1 - Advies van de Afdeling Financiering van de NRZV betreffende de aanpassing in de nummering van de graden-functies

10-07-2014
PublicatiesAdviezen
nummering, gradenfuncties

Advies van de afdeling financiering betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van...

07-05-2015
PublicatiesAdviezen
wijziging, KB, budget

Advies van de Afdeling Financiering van de NRZV geformuleerd naar aanleiding van de aanvraag van mevrouw de minister in verband met de wijziging van het KB van 25/04/2002 betreffende de...

01-06-2015
PublicatiesAdviezen
wijziging, KB, budget