Advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde inzake de creatie van een nieuw gezondheidszorgberoep

17-12-2002
PublicatiesAdviezen
creatie, nieuw, gezondheidsberoep

12 DECEMBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit heelkunde...

12-12-2002
WerkingWetgeving
heelkunde, stagedienst, stagemeester

Advies inzake gedwongen opnamen

12-12-2002
PublicatiesAdviezen
gedwongen opnamen, opnamen, Forensische psychiatrie

Interministeriële conferentie: aanhangsel nr 4 bij het protocol van 9 juni 1997 gesloten tussen de Federale regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de grondwet,...

11-12-2002
PublicatiesProtocol
ouderenzorgbeleid