NRZV/D/426-1 - Advies met betrekking tot de programmatie van Sp –bedden

16-05-2013
PublicatiesAdviezen
programmatie, bedden, spoedgevallen, dienst gespecialiseerd in behandeling en revalidatie

NRZV/D/427-2 - Advies van de NRZV i.v.m. de organisatie van zorg voor patiënten met zeldzame ziekten in de Belgische ziekenhuizen

16-05-2013
PublicatiesAdviezen
patiënten, zeldzame ziekten, divers, referentieziekenhuis

NRZV/D/428-1 - Advies uitvoeringsrichtlijn 2012/25/EU van 9 oktober 2012 van de Commissie tot vaststelling van informatieprocedures voor de uitwisseling tussen lidstaten van menselijke organen...

16-05-2013
PublicatiesAdviezen
menselijke organen, centrum voor transplantatie, procedure, uitwisselen

NRZV/D/432-3 - Advies « zware medische apparatuur »

12-09-2013
PublicatiesAdviezen
apparatuur, medisch, zwaar, dienst medische beeldvorming, divers

NRZV/D/437-1 - Advies inzake de normen waaraan de centra voor behandeling van chronische nierinsufficiëntie moeten voldoen om te worden erkend als medisch-technische dienst in de zin van artikel...

12-12-2013
PublicatiesAdviezen
chronisch, nier, normen, ziekenhuiscircuit

NRZV/D/437-1 - Bijlage 1 inzake de normen waaraan de centra voor behandeling van chronische nierinsufficiëntie moeten voldoen om te worden erkend als medisch-technische dienst in de zin van...

12-12-2013
PublicatiesAdviezen
bijlage, nier, chronisch