Advies van de Nationale Raad voor Verpleegkunde inzake de creatie van een nieuw gezondheidszorgberoep

17-12-2002
PublicatiesAdviezen
creatie, nieuw, gezondheidsberoep

12 DECEMBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit heelkunde...

12-12-2002
WerkingWetgeving
heelkunde, stagedienst, stagemeester

Advies inzake gedwongen opnamen

12-12-2002
PublicatiesAdviezen
gedwongen opnamen, opnamen, Forensische psychiatrie

Interministeriële conferentie: aanhangsel nr 4 bij het protocol van 9 juni 1997 gesloten tussen de Federale regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de grondwet,...

11-12-2002
PublicatiesProtocol
ouderenzorgbeleid

Protocol tussen de federale regering en de in artikel 128, 130 en 135 van de grondwet bedoelde overheden inzake de organisatie en financiering van een gezondheidsenquête

11-12-2002
PublicatiesProtocol
organisatie, financiering, gezondheidsenquête

Protocolakkoord gesloten tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet betreffende de preventie van, en in het bijzonder de vaccinatie tegen...

11-12-2002
PublicatiesProtocol
vaccincatie, meningokokken C, infecties

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot de kwalificatie-en toepassingsvoorwaarden voor zorgkundigen

28-11-2002
PublicatiesAdviezen
kwalificatie

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot de lijst met activiteiten en verstrekkingen die de zorgkundige onder toezicht van de verpleegkundige en binnen een...

28-11-2002
PublicatiesAdviezen
Handelingen

Advies m.b.t. de eigenheid en de ontwikkeling van zorgcircuits en netwerken in de geestelijke gezondheidszorg en de faciliterende rol van de overlegplatforms in dit proces

14-11-2002
PublicatiesAdviezen
zorgcircuits, netwerken, geestelijke gezondheidszorg, overlegplatforms