NRZV/D/440-2 - Advies m.b.t. het Nationaal plan chronische ziekten –Oriëntatienota 

09-01-2014
PublicatiesAdviezen
chronische ziekte, nationaal plan, divers, zorgcicuit

NRZV/D/442-2 - Advies PIT (Préhospitaal Interventieteam) 

13-02-2014
PublicatiesAdviezen
PIT, zorgprogramma, borstkanker, MUGH

Gezamenlijk advies van de afdelingen “programmatie en erkenning”, “financiering” en “de permanente werkgroep psychiatrie” inzake een prospectief en programmageöriënteerd financieringssysteem

09-07-2015
PublicatiesAdviezen
programmatie, erkenning, financiering, werkgroep, psychiatrie

Advies inzake programmatie en basiskenmerken van zorgprogramma’s “beroertezorg” zoals bedoeld in het KB van 19.04.2014 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma’s “beroertezorg...

09-07-2015
PublicatiesAdviezen
programmatie, basiskenmerken, beroertezorg, zorgprogramma's

Advies gezamenlijk van de afdelingen P&E en financiering inzake  de uitbreiding van de bestaande programmatie voor NMR-toestellen in België

14-01-2016
PublicatiesAdviezen
Stralings bescherming, dienst voor medische beeldvorming, NMR