18 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de klinische...

18-10-2002
WerkingWetgeving
klinische hematologie, stagedienst, stagemeester

Coördinatie van de Medische en Ziekenhuis Informatie

15-10-2002
PublicatiesAdviezen
Coördinatie van de Medische en Ziekenhuis Informatie

Advies betreffende punt 5 van aanhangsel nr. 3 bij het protocol van 9 juni 1997 tussen de federale regering en de overheden, bedoeld in de artikels 128, 130 en 135 van de grondwet over het te...

10-10-2002
PublicatiesAdviezen
ouderenzorgbeleid, protocol, grondwet, federale regering

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende artikel 28 van de wet van 10 augustus 2001 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg

03-10-2002
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, Beroepsuitoefening

Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, de franse gemeenschapscommissie en de gewesten voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid...

02-09-2002
PublicatiesProtocol
drugs, drugbeleid

Aanhangsel nr 3 bij het protocol van 9 juni 1997 gesloten tussen de Federale Regering en de overheden bedoel in de artikelen 128, 130 en 135 van de grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid...

01-08-2002
PublicatiesProtocol
ouderenzorgbeleid

Advies in het kader van het nieuw concept GGZ ; synthese-advies en operationalisering in een vijfjarenplan

10-07-2002
PublicatiesAdviezen
GGZ, operationalisering, vijfjarenplan, synthese