Advies van de afdeling "financiering" van de NRZV bettreffende de integratie van een accelerator teneinde het geintegreerde elektronische patientendossier in ziekenhuizen te kunnen implementeren...

11-07-2016
PublicatiesAdviezen
afdeling

NRZV/D/AF/100-3 - Advies van de Afdeling Financiering van de NRZV betreffende het inzamelen van gegevens in het kader van de overgang naar de codering in ICD-10

13-03-2014
PublicatiesAdviezen
inzamelen, overgang, ICD-10

NRZV/D/AF/101-2 - Advies van de Afdeling Financiering van de NRZV betreffende de onderdeel B5 van het budget (actualisatie van het advies NRZV/D/AF/81-7)

13-03-2014
PublicatiesAdviezen
onderdeel, B5, budget

NRZV/D/AF/102-3 - Advies van de Afdeling Financiering betreffende de oprichting van een kadaster betreffende het voltallige ziekenhuispersoneel – gegevens FINHOSTA)

13-03-2014
PublicatiesAdviezen
kadaster, Finhosta

NRZV/D/AF/103-2 - Advies van de Afdeling Financiering van de NRZV betreffende de financiering ter ondersteuning van de informatisering van de ziekenhuizen

13-03-2014
PublicatiesAdviezen
financiering, informatisering

NRZV/D/AF/104-3 - Advies van de Afdeling Financiering van de NRZV betreffende de COM en de modaliteiten voor de structuralisering van bepaalde pilootprojecten in het budget van financiële middelen...

13-03-2014
PublicatiesAdviezen
COM, structuralisatie, BFM

NRZV/D/AF/105-2 - Advies van de Afdeling Financiering van de NRZV betreffende de invoering van sancties voor het laattijdig overzenden, na de wettelijke termijnen, van de verplichte...

13-03-2014
PublicatiesAdviezen
sancties, laattijdig, overzenden

NRZV/D/AF/106-2 - Advies van de Afdeling Financiering van de NRZV betreffende de overdracht van de miniforfaits

13-03-2014
PublicatiesAdviezen
overdracht, miniforfaits

NRZV/D/AF/107-2 - Advies van de Afdeling Financiering van de NRZV betreffende de wijzigingen die moeten worden aangebracht in het KB van april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening...

13-03-2014
PublicatiesAdviezen
wijziging, KB, budget