A3: Advies van de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening inzake het ontwerp van Koninklijk Besluit houdende vaststelling van de erkenningsnormen van de ziekenwagendiensten...

06-11-2008
PublicatiesAdviezen
erkenningsnormen, ziekenwagendiensten

Advies van de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening betreffende de problematiek inzake het tekort aan urgentieartsen

06-11-2008
PublicatiesAdviezen
problematiek, urgentieartsen

Advies m.b.t. de medische permanentie MUG- functie

09-10-2008
PublicatiesAdviezen
medische permanentie, MUG, functie

Advies van de Nationale Raad voor dringende geneeskundige hulpverlening in verband met de aanbevelingen van de Belgian Resuscitation Council

28-02-2008
PublicatiesAdviezen
aanbevelingen, Belgian Resuscitation Council

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het college van geneesheren voor de functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg...

15-12-2006
WerkingWetgeving
besluit, benoeming, wijziging