Advies van de Federale raad voor verpleegkunde betreffende  het geconsolideerd Advies 2017-12 van de werkgroep samengesteld uit leden van de Federale Raad voor  Verpleegkunde (FRV), de Federale...

12-09-2017
PublicatiesAdviezen
hulpverlener ambulancier, eerstehulpverlener

Minister Maggie De Block heeft een geconsolideerd advies gevraagd aan de Hoge Raad voor Geneesheer-Specialisten en Huisartsen (HRGSH), de Federale Raad voor de Verpleegkunde (FRV), de Federale...

22-06-2017
PublicatiesAdviezen
eerstehulpverlener, secouriste en premiers secours, eventhulpverlener, secouriste d'événements, ambulancier niet-kritiek patiëntenvervoer, ambulancier de transport de patients non-critiques, ambulancier kritiek patiëntenvervoer, ambulancier de transports de patients critiques, medisch dispatcher, dispatcher médical, ambulancier niet-dringend ziekenvervoer, ambulancier du transport médico-sanitaire

Protocolakkoord gesloten tussen de federale regering en de overheden bedoeld in art. 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over de ziekenhuisnoodplanning

24-10-2016
PublicatiesProtocol
ziekenhuisnoodplanning, internationaal, IMC

Advies Nationale Raad voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening betreffende de financiering van de ambulancediensten die meewerken aan de DGH

28-11-2012
PublicatiesAdviezen
financiering, ambulancediensten, DGH