Advies Nationale Raad voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening betreffende de opleiding voor hulpverleners-ambulanciers

19-09-2012
PublicatiesAdviezen
opleiding, hulpverleners-ambulanciers

Advies van de Nationale Raad voor dringen geneeskundige hulpverlening betreffende het gebruik van prioritaire signalen

15-12-2011
PublicatiesAdviezen
gebruik, prioritaire, signalen

Advies m.b.t. : - de wijziging van het koninklijk besluit van 27/04/1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie 'gespecialiseerde spoedgevallenzorg' moet voldoen om te worden...

10-02-2011
PublicatiesAdviezen
spoegevallen, mobiele urgentie, normen, Gespecialiseerde

Advies m.b.t. de MUG helikopters “MUGH” (+ het ontwerp van KB)

09-12-2010
PublicatiesAdviezen
helikopter, MUG, MUGH, urgentie, specialist