Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg...

22-05-2003
WerkingWetgeving
besluit, benoeming, wijziging

Advies inzake de criteria waaraan de ziekenhuizen moeten voldoen om in het kader van de 900-organisatie spoedgevallen op te nemen

02-04-1987
PublicatiesAdviezen
900, criteria, spoedgevallen, opnemen

Advies inzake de organisatie van de dringende medische hulpverlening in het kader van de dienst "900" - voorstel tot experiment - deeladvies nr. 1 + 2. Voorstel tot experiment inzake de...

02-04-1986
PublicatiesAdviezen
dienst 900, experiment, psychiatrische urgentie