Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het college van geneesheren voor de functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg...

15-12-2006
WerkingWetgeving
besluit, benoeming, wijziging

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg...

22-05-2003
WerkingWetgeving
besluit, benoeming, wijziging

Advies inzake de criteria waaraan de ziekenhuizen moeten voldoen om in het kader van de 900-organisatie spoedgevallen op te nemen

02-04-1987
PublicatiesAdviezen
900, criteria, spoedgevallen, opnemen