Een advies op vraag van de Minister van Volksgezondheid over de organisatie van de opleidingen tot ambulancier niet-dringend ziekenvervoer en hulpverlener-ambulancier. 

22-05-2013
PublicatiesAdviezen
opleiding

Een advies op vraag van de Minister van Volksgezondheid aangaande het statuut van de psychomotoriek in België. 

22-05-2013
PublicatiesAdviezen
Psychomotoriek, Psychomotorische therapie, Psychomotorisch therapeut

Een advies om een nieuw beroep met de beroepstitel 'gespecialiseerd voetverzorger' toe te voegen aan de lijst van de paramedische beroepen en houdende minimale kwalificatievereisten om het beroep...

27-03-2013
PublicatiesAdviezen
Gespecialiseerd voetverzorger, technische prestaties, Toevertrouwde handelingen, kwalificatievereisten, verstrekkingen, beroepstitel

Vragen en antwoorden 2013 

01-01-2013
PublicatiesFAQ
FAQ, Vragen en antwoorden

Een advies houdende een voorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 2001 betreffende het beroep van podoloog met een voorstel om de minimale kwalificatievereisten te wijzigen...

24-10-2012
PublicatiesAdviezen
Podoloog, technische prestaties, Toevertrouwde handelingen, verstrekkingen, kwalificatievereisten, beroepstitel

Gedetailleerde statistieken van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen in België, volgens geslacht, leeftijd, gewest en provincie op 31/12/2011.

Voor elke beroepstitel die betrokken...

01-08-2012
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België: aantal beoefenaars op 31/12/2011 en instroom 2011.

Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de...

01-08-2012
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Een advies houdende voorstellen tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen voor wat betreft de paramedische...

31-12-2011
PublicatiesAdviezen
gezondheidszorgberoepen, Uitoefening, wetgeving

Een advies tot aanpassing van het presentiegeld en de vergoedingen voor de voorzitter, ondervoorzitter, de leden niet-ambtenaren van de Nationale Raad voor de paramedische beroepen, haar dagelijks...

15-12-2011
PublicatiesAdviezen
Presentiegeld, Vergoeding, leden, NRPB

Een advies met een voorstel van volgorde voor de opstart van de erkenningsprocedures voor de beoefenaars van de paramedische beroepen.

21-09-2011
PublicatiesAdviezen
erkenning, erkenningsprocedure, visum, Volgorde