Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België: aantal beoefenaars op 31/12/2011 en instroom 2011.

Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de...

01-08-2012
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Een advies houdende voorstellen tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen voor wat betreft de paramedische...

31-12-2011
PublicatiesAdviezen
gezondheidszorgberoepen, Uitoefening, wetgeving

Een advies tot aanpassing van het presentiegeld en de vergoedingen voor de voorzitter, ondervoorzitter, de leden niet-ambtenaren van de Nationale Raad voor de paramedische beroepen, haar dagelijks...

15-12-2011
PublicatiesAdviezen
Presentiegeld, Vergoeding, leden, NRPB

Een advies met een voorstel van volgorde voor de opstart van de erkenningsprocedures voor de beoefenaars van de paramedische beroepen.

21-09-2011
PublicatiesAdviezen
erkenning, erkenningsprocedure, visum, Volgorde

Een overzicht van de vragen die door de NRPB werden beantwoord in de periode van 2011-2015.

01-01-2011
PublicatiesFAQ
FAQ, Vragen, Antwoorden, overzicht