Het schema van het traject dat de gezondheidszorgbeoefenaars afleggen om hun beroep in België uit te oefenen is een gezamenlijke publicatie van FOD Volksgezondheid, de Federatie Wallonië-Brussel,...

01-05-2014
PublicatiesDocumenten
HWF, jaarstatistieken, visum, erkenning, bijzondere beroepstitel, bijzondere beroepsbekwaamheid, specialisatie, stageplan, contingentering, quota, behoud van erkenning, accreditatie, traject in België, procedure verwerving visum, procedure verwerving erkenning, RIZIV, RIZIV-nummer, Franse Gemeenschap, Vlaamse Gemeenschap, universiteit, kandidaat, niet residerende student, basisdiploma, secundaire studies, gelijkstelling, studentenmobiliteit, toegang tot de arbeidsmarkt, beroepsmobiliteit, kadaster, nationaliteit, schema, traject

Het schema van het traject dat de gezondheidszorgbeoefenaars afleggen om hun beroep in België uit te oefenen is een gezamenlijke publicatie van FOD Volksgezondheid, de Federatie Wallonië-Brussel,...

01-05-2014
PublicatiesFAQ
HWF, jaarstatistieken, visum, erkenning, bijzondere beroepstitel, bijzondere beroepsbekwaamheid, specialisatie, stageplan, contingentering, quota, behoud van erkenning, accreditatie, traject in België, procedure verwerving visum, procedure verwerving erkenning, RIZIV, RIZIV-nummer, Franse Gemeenschap, Vlaamse Gemeenschap, universiteit, kandidaat, niet-residerende student, basisdiploma, secundaire studies, gelijkstelling, studentenmobiliteit, toegang tot de arbeidsmarkt, beroepsmobiliteit, kadaster, nationaliteit, 6e staatshervorming, schema, traject

Een advies betreffende de interpretatie van een van de overgangsmaatregelen (artikel 54ter, §3, 2° van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de...

05-02-2014
PublicatiesAdviezen
Beroepsuitoefening, erkenningsprocedure, erkenning, overgangsmaatregel, technoloog medische beeldvorming

Vragen en antwoorden 2014-2015

01-01-2014
PublicatiesFAQ
FAQ, Vragen en antwoorden

Een advies om een nieuw beroep met de beroepstitel 'orthopedisch schoentechnoloog' toe te voegen aan de lijst van de paramedische beroepen en houdende minimale kwalificatievereisten om het beroep...

12-12-2013
PublicatiesAdviezen
orthopedisch schoentechnoloog, Schoentechnologie, Orthopedie, technische prestaties, Toevertrouwde handelingen, verstrekkingen, Beroepsuitoefening, kwalificatievereisten

Advies betreffende de toevoeging van de competentie 'medische informatica' aan de competentieprofielen van de paramedische beroepen.

12-12-2013
PublicatiesAdviezen
competentie

Advies op vraag van de Minister met betrekking tot het voorstel van KB van het advies van de NRPB betreffende een voorstel tot wijziging van het KB van 15 oktober 2001 betreffende de beroepstitel...

23-09-2013
PublicatiesAdviezen
technische prestaties, kwalificatievereisten

Advies betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1993 betreffende het beroep van medisch laboratorium technoloog

23-09-2013
PublicatiesAdviezen

Gedetailleerde statistieken van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen in België, volgens geslacht, leeftijd, gewest en provincie op 31/12/2012.

Voor elke beroepstitel die betrokken...

17-06-2013
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België: aantal beoefenaars op 31/12/2012 en instroom 2012.

Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de...

17-06-2013
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage