Advies om de permanente vorming bij diëtisten uit te werken aan de hand van een voorstel van criteria ter uitvoering van artikel 3,3°van het Koninklijk besluit van 19 februari 1997 betreffende de...

15-09-2015
PublicatiesAdviezen
permanente vorming

Een advies aangaande een voorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 november 1997 betreffende het beroep van orthoptist met een voorstel om de minimale kwalificatievereisten te...

05-06-2015
PublicatiesAdviezen
Oftalmoloog, oogzorg, technische prestaties, Toevertrouwde handelingen, beroepstitel, opticien, Optometrist, Oogarts

Een advies aangaande een voorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 1997 betreffende de bandagist, orthesist en prothesist met een voorstel van een nieuwe beroepstitel '...

05-06-2015
PublicatiesAdviezen
technische prestaties, Toevertrouwde handelingen, verstrekkingen, Orthopedisch technoloog, Prothesiologie, Orthesiologie

Gedetailleerde statistieken van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen in België, volgens geslacht, leeftijd, gewest en provincie op 31/12/2014.

Voor elke beroepstitel die betrokken...

15-05-2015
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België: aantal beoefenaars op 31/12/2014 en instroom 2014.

Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de...

15-05-2015
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Advies op vraag van de Minister met betrekking tot het voorstel van koninklijk besluit van het advies van de NRPB betreffende een voorstel van koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de...

13-10-2014
PublicatiesAdviezen
technische prestaties, gespecialiseerde voetverzorger, beroepstitel, kwalificatievereisten

Een advies op vraag van de Minister van Volksgezondheid aangaande de problematiek van de erkenningsprocedure voor de beroepen van technoloog medische beeldvorming en medisch laboratorium...

12-10-2014
PublicatiesAdviezen
erkenning, erkenningsprocedure, overgangsmaatregel, technoloog medische beeldvorming, Medisch laboratorium technoloog

Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België: aantal beoefenaars op 31/12/2013 en instroom 2013.

Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de...

01-08-2014
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Gedetailleerde statistieken van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen in België, volgens geslacht, leeftijd, gewest en provincie op 31/12/2013.

Voor elke beroepstitel die betrokken...

01-08-2014
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Het schema van het traject dat de gezondheidszorgbeoefenaars afleggen om hun beroep in België uit te oefenen is een gezamenlijke publicatie van FOD Volksgezondheid, de Federatie Wallonië-Brussel,...

01-05-2014
PublicatiesDocumenten
HWF, jaarstatistieken, visum, erkenning, bijzondere beroepstitel, bijzondere beroepsbekwaamheid, specialisatie, stageplan, contingentering, quota, behoud van erkenning, accreditatie, traject in België, procedure verwerving visum, procedure verwerving erkenning, RIZIV, RIZIV-nummer, Franse Gemeenschap, Vlaamse Gemeenschap, universiteit, kandidaat, niet residerende student, basisdiploma, secundaire studies, gelijkstelling, studentenmobiliteit, toegang tot de arbeidsmarkt, beroepsmobiliteit, kadaster, nationaliteit, schema, traject