Informatie

Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België: aantal beoefenaars op 31/12/2011 en instroom 2011.

Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de gezondheidszorg, worden de jaarstatistieken opgesplitst volgens de gewesten en provincie van domicilie, per leeftijdscategorie en volgens het geslacht van de personen die op 31/12/2011 geregistreerd staan in de federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars. De gegevens omvatten de « voorraad » aan gezondheidszorgbeoefenaars die het beroep mogen uitoefenen, alsook de instroom voor het afgelopen jaar.

Als u meer gedetailleerde statistieken wenst van de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen kan u het Excel-document van de jaarstatistieken raadplegen.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStatistieken
Beroep: 
ApothekerArtsArtsen-specialistenDiëtistFarmaceutisch-technisch assistentGezondheidszorgberoepHuisartsKinesitherapeutParamedische beroepenTandartsVerpleegkundigeVroedvrouwZorgkundige
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage