Advies van de Federale Raad voor de Verpleegkunde betreffende de genetic counselor

11-10-2016
PublicatiesAdviezen
opleiding, genetic counseling

Het advies is opgedeeld in 2 luiken:

  1. Minimale kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van orthoptist
  2. Lijsten van technische prestaties en van toevertrouwde
  3. ...
14-03-2016
PublicatiesAdviezen

Advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde over de afstemming van de verpleegkundige opleiding op de uitvoering van handelingen die door de paramedische beroepen kunnen worden uitgevoerd

12-01-2016
Avis

Advies betreffende de toevoeging van de competentie 'medische informatica' aan de competentieprofielen van de paramedische beroepen.

12-12-2013
PublicatiesAdviezen
competentie

Advies op vraag van de Minister met betrekking tot het voorstel van KB van het advies van de NRPB betreffende een voorstel tot wijziging van het KB van 15 oktober 2001 betreffende de beroepstitel...

23-09-2013
PublicatiesAdviezen
technische prestaties, kwalificatievereisten

Advies betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1993 betreffende het beroep van medisch laboratorium technoloog

23-09-2013
PublicatiesAdviezen