Informatie

Advies op vraag van de Minister met betrekking tot het voorstel van KB van het advies van de NRPB betreffende een voorstel tot wijziging van het KB van 15 oktober 2001 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van podoloog en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de podoloog door een arts kan worden belast

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Beroep: 
ArtsGezondheidszorgberoepParamedische beroepenPodoloog
Thematiek: 
Paramedisch
Trefwoorden: 
technische prestaties, kwalificatievereisten