Gezamenlijke advies van de Federaal Raad voor de Paramedische beroepen en de Technische Commissie voor de Paramedische beroepen

Advies met betrekking tot de aanpassing van de wetgeving...

12-04-2022
PublicatiesAdviezen

FRPB-TCPB/2021/ADVIES-2021-03/ Advies betreffende de invoering van het praktijkregister zoals bedoeld in de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg...

08-09-2021
PublicatiesAdviezen

FRPB/2021/ADVIES-2021-01/ Advies betreffende de herziening van het Koninklijk Besluit van 20 oktober 1994 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep...

12-07-2021
PublicatiesAdviezen

Advies betreffende de opleiding van Orthopedisch Technoloog die een vierde jaar naschoolse professionele stage opzet.

Gezamenlijke advies van de Federal Raad voor de Paramedische Beroepen...

11-03-2021
PublicatiesAdviezen
erkenningscriteria

Gezamenlijke advies van de Federaal Raad voor de Paramedische beroepen en de Technische Commissie voor de Paramedische beroepen

28-10-2020
PublicatiesAdviezen

De minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft op 20 december 2017 een adviesvraag voorgelegd aan de Technische Commissie voor de Paramedische Beroepen (TCPB) over het beroep van technoloog...

11-03-2019
PublicatiesAdviezen