Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal leden van het College voor Oncologie 

31-03-2004
WerkingWetgeving
besluit, aantal, leden

Richtlijnen per tumorlocatie ontwikkeld in samenwerking met het Federaal Kenniscentrum

01-01-2004
Meer informatie
colon, richtlijnen, praktijk

Richtlijnen per tumorlocatie ontwikkeld in samenwerking met het Federaal Kenniscentrum

01-01-2004
Meer informatie
rectum, richtlijnen, praktijk

Richtlijnen per tumorlocatie ontwikkeld in samenwerking met het Federaal Kenniscentrum

01-01-2004
Meer informatie
testis, richtlijnen, praktijk

Verslag

01-01-2004
PublicatiesJaarverslagen
Jaarverslag, oncologie

Aanhangsel bij het protocolakkoord van 25 oktober 2000 tot samenwerking tussen de Federale Overheid en de Gemeenschappen inzake mammografische borstkankerscreening en betreffende de overdracht van...

30-05-2001
PublicatiesProtocol
mammografie, borstkanker, screening

Deeladvies inzake het zorgprogramma voor de oncologische patiënt
Theoretisch model kinderoncologie : specifiek programma kinderoncologie

10-12-1998
PublicatiesAdviezen
zorgprogramma, kinderoncologie, theoretisch model