14 MEI 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de pediatrische...

14-05-2007
WerkingWetgeving
Hematologie, oncologie pediatrie, stagemeester

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 2004 houdende benoeming van de leden van het College voor Oncologie

27-04-2007
WerkingWetgeving
besluit, wijziging, benoeming

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moet voldoen om te worden erkend

26-04-2007
WerkingWetgeving
koninklijk, normen, borstkanker

Activiteitenverslag

01-01-2007
PublicatiesJaarverslagen
Jaarverslag, oncologie

Richtlijnen per tumorlocatie ontwikkeld in samenwerking met het Federaal Kenniscentrum

01-01-2007
Meer informatie
borst, richtlijnen, praktijk