Advies betreffende :
1) initiatief 10 van het nationaal kankerplan 2008-2010: Psychosociale steun aan de patiënten in het kader van de oncologische zorgprogramma’s
2) initiatief 11 van...

12-11-2009
PublicatiesAdviezen
nationaal kankerplan, psychosociale steun, oncologische zorgprogramma's, datamanager

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 2004 houdende benoeming van de leden van het College Oncologie

21-04-2009
WerkingWetgeving
besluit, wijziging, benoeming

Aanhangsel bij het protocolakkoord van 25 oktober 2000 tot samenwerking tussen de Federale Overheid en de Gemeenschappen inzake mammografische borstkankerscreening

02-03-2009
PublicatiesProtocol
mammografie, borstkanker, screening

Activiteitenverslag

01-01-2009
PublicatiesJaarverslagen
Jaarverslag, oncologie

Richtlijnen per tumorlocatie ontwikkeld in samenwerking met het Federaal Kenniscentrum

01-01-2009
Meer informatie
pancreas, richtlijnen, praktijk

Activiteitenverslag

01-01-2008
PublicatiesJaarverslagen
Jaarverslag, oncologie

Richtlijnen per tumorlocatie ontwikkeld in samenwerking met het Federaal Kenniscentrum

01-01-2008
Meer informatie
slokdarm, richtlijnen, praktijk

26 SEPTEMBER 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de medische...

26-09-2007
WerkingWetgeving
oncologie, stagedienst, stagemeester