Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 2004 houdende benoeming van de leden van het College Oncologie

21-04-2009
WerkingWetgeving
besluit, wijziging, benoeming

Aanhangsel bij het protocolakkoord van 25 oktober 2000 tot samenwerking tussen de Federale Overheid en de Gemeenschappen inzake mammografische borstkankerscreening

02-03-2009
PublicatiesProtocol
mammografie, borstkanker, screening

Activiteitenverslag

01-01-2009
PublicatiesJaarverslagen
Jaarverslag, oncologie

Richtlijnen per tumorlocatie ontwikkeld in samenwerking met het Federaal Kenniscentrum

01-01-2009
Meer informatie
pancreas, richtlijnen, praktijk

Activiteitenverslag

01-01-2008
PublicatiesJaarverslagen
Jaarverslag, oncologie

Richtlijnen per tumorlocatie ontwikkeld in samenwerking met het Federaal Kenniscentrum

01-01-2008
Meer informatie
slokdarm, richtlijnen, praktijk

26 SEPTEMBER 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de medische...

26-09-2007
WerkingWetgeving
oncologie, stagedienst, stagemeester

14 MEI 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepsbekwaamheid in de pediatrische...

14-05-2007
WerkingWetgeving
Hematologie, oncologie pediatrie, stagemeester