15 SEPTEMBER 1979. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van...

15-09-1979
WerkingWetgeving
dermato-vénéréologie, stagedienst, stagemeester

15 SEPTEMBER 1979. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van...

15-09-1979
WerkingWetgeving
gynaecologie-verloskunde, stagedienst, stagemeester

15 SEPTEMBER 1979. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van...

15-09-1979
WerkingWetgeving
pediatrie, stagedienst, stagemeester

18 JULI 1979. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van heelkunde...

18-07-1979
WerkingWetgeving
neurochirurgie, plastische heelkunde, urologie

9 MAART 1979. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van inwendige...

09-03-1979
WerkingWetgeving
cardiologie, pneumologie, gastro-enterologie

20 DECEMBER 1978. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de criteria voor stage en beoefening van de revalidatie, met het oog op de erkenning van geneesheren-specialisten in de revalidatie op...

20-12-1978
WerkingWetgeving
revalidatie, stagedienst, stagemeester