Advies m.b.t. de beleidsvoorstellen van de heer Minister van Sociale Zaken inzake de intramurale psychiatrische zorgverlening

26-10-1989
PublicatiesAdviezen
beleidsvoorstellen, Minister Sociale Zaken, intramurale psychiatrische zorgverlening, zorgverlening

Advies m.b.t. de erkenningsnormen van de neurocardiorespiratoire  onderzoekseenheden met bijzondere aandacht voor het probleem Wiegedood

14-09-1989
PublicatiesAdviezen
wiegedood, neurocardiorespiratoire, onderzoekseenheden

Advies m.b.t het eindverslag van de werkgroep belast met de enquête over de V-diensten

13-07-1989
PublicatiesAdviezen
eindverslag, werkgroep, enquête, V-dienst

Advies inzake de erkenningscriteria voor de dialysecentra voor behandeling van de chronische nierinsufficientie

29-06-1989
PublicatiesAdviezen
dialysecentra, behandeling, chronische nierinsufficiëntie

Protocol van 15 juni 1989 tussen de Nationale Regering en de overheden bevoegd voor het gezondheidsbeleid krachtens artikel 59bis van de Grondwet met betrekking tot de vaststelling en de...

20-06-1989
PublicatiesProtocol
kalender, werken

Advies van de NRZV Afdeling Erkenning m.b.t. een rationeler geneesmiddelenverbruik in de sector rust- en Verzorgingstehuizen

12-05-1989
PublicatiesAdviezen
geneesmiddelenverbruik, verzorgingstehuizen, rustsector