Protocolakkoord over de verdeling onder de deelstaten van de programmatie van 18 bijkomende NMR-toestellen voorzien in de addendum op het protocolakkoord van 24 februari 2014 inzake de medische...

22-05-2019
PublicatiesProtocol
IMC

Protocolakkoord tussen de Federale Regering en bepaalde in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden inzake de toepassing van de Verordeningen (EG) 883/2004 en 987/2009...

25-03-2019
PublicatiesProtocol

Protocolakkoord tussen de federale overheid en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden over de cofinanciering van een landelijk monitoringsysteem met betrekking tot...

25-03-2019
PublicatiesProtocol
IMC

Protocolakkoord van 20 november 2017 tussen de federale overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de grondwet inzake de activiteiten en financiering van het kankerregister...

20-11-2017
PublicatiesProtocol
kankerregister

Protocolakkoord tussen de federale regering en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden, hierna de gemeenschappen genoemd, betreffende de gegevensuitwisseling en het...

28-01-2019
PublicatiesProtocol
IMC

Protocolakkoord tussen de deelstaten over de verdeling van de programmatie van de gespecialiseerde zorgprogramma’s ‘acute beroertezorg met invasieve procedures‘ tussen de deelstaten

25-03-2019
PublicatiesProtocol

Protocolakkoord nr 4 gesloten tussen de federale regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 over de Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid: monitoring van de...

30-09-2013
PublicatiesProtocol
ouderenzorgbeleid, monitoring