27 JANUARI 2021. — Protocolakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse...

12-02-2021
PublicatiesProtocol

Protocolakkoord gesloten tussen de federale regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 138 van de Grondwet, over het gezondheidsbeleid inzake chronische zieken

24-02-2014
PublicatiesProtocol
chronische zieken

Protocolakkoord van de ministers, die de volksgezondheid onder hun bevoegdheden hebben, betreffende de registratie van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol door middel van de...

19-10-2015
PublicatiesProtocol
drugs, alcohol, TDI

Protocolakkoord tussen de federale regering en de in artikel 128,130,135 en 138 van de grondwet bedoelde overheden betreffende het beheer en de financiering van de applicatie (E-CAD) voor het...

19-10-2015
PublicatiesProtocol
E-CAD, praktijkvergunningen, applicatie

Protocolakkoord tussen de federale staat, de vlaamse gemeenschap, de franse gemeenschap, de duitstalige gemeenschap, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, het waals gewest en de franse...

29-04-2013
PublicatiesProtocol
elektronisch, gegevensuitwisseling, bijstand

Protocolakkoord tussen de federale regering en de in artikel 128, 130 en 135 van de grondwet bedoelde overheden inzake de organisatie en financiering van een gezondheidsenquête

10-04-2012
PublicatiesProtocol
organisatie, financiering, gezondheidsenquête

Protocolakkoord Huishoudelijk reglement van de IMC volksgezondheid

30-03-2015
PublicatiesProtocol
IMC, huishoudelijk reglement