Advies m.b.t. de kernspintomograaf (NMR)

09-02-1989
PublicatiesAdviezen
NMR, kernspintomograaf, tomograaf

Protocol van 1989 tussen de Nationale Regering en de Overheden bevoegd voor het gezondheidsbeleid krachtens artikel 59 bis en artikel 59 ter van de Grondwet met betrekking tot het te voeren...

01-01-1989
PublicatiesProtocol

Advies van de NRZV betreffende erkenningsnormen voor ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten met uitzondering van de psychiatrische ziekenhuizen

09-12-1988
PublicatiesAdviezen
erkenningsnormen, psychiatrische ziekenhuizen

Eerste advies van de sectie Erkenning betreffende centra voor orgaantransplantatie

25-08-1988
PublicatiesAdviezen
centra, orgaantransplantatie, erkenning

Advies van de Afdeling Programmatie m.b.t. de doorlichting van het rapport Groot

07-03-1988
PublicatiesAdviezen
Rapport, Groot, programmatie

Besluiten van de werkgroep betreffende de S-diensten

11-02-1988
PublicatiesAdviezen
S-dienst, werkgroep, behandeling, revalidatie