Advies inzake de permanente aanwezigheid van een geneesheer in ziekenhuisverband

10-12-1987
PublicatiesAdviezen
aanwezigheid, geneesheer, ziekenhuisverband, permanent

Advies inzake de uitvoering van de artikelen 13 tot 16 van de gecoördineerde ziekenhuiswet

10-12-1987
PublicatiesAdviezen
gecoördineerde ziekenhuiswet, Ziekenhuiswet, ziekenhuisbeheer

Advies van de Afdeling "Erkenning" m.b.t. het ontwerp van K.B. i.v.m. de centra voor menselijke erfelijkheid

10-12-1987
PublicatiesAdviezen
ontwerp, erfelijkheid, KB, centra voor menselijke erfelijkheid

29 JULI 1987. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van de...

29-07-1987
WerkingWetgeving
neurologie, stagedienst, stagemeester

Advies van de Afdeling “Erkenning” betreffende
1. De “verpleegkundige” erkenningsnormen der ziekenhuizen
2. De minimale verpleegkundige gegevens (MVG) En hun betekenis voor de...

09-07-1987
PublicatiesAdviezen
verpleegdagprijs, MVG, erkenning

Advies inzake de programmatie van de voorzieningen voor radiotherapie

09-07-1987
PublicatiesAdviezen
programmatie, voorzieningen, medisch-technische dienst

Advies betreffende de minimum-taken die aan de hoofdgeneesheer en de geneesheer-diensthoofd worden opgedragen overeenkomstig artikel 2 bis van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen

11-06-1987
PublicatiesAdviezen
hoofdgeneesheer, geneesheer-diensthoofd, taken, wet 1963

Advies betreffende de binding tussen de aard van de ziekenhuisactiviteiten en de financiering van de verpleegdagprijs

09-04-1987
PublicatiesAdviezen
binding, ziekenhuisactiviteit, verpleegdagprijs, financiering

Advies inzake de criteria waaraan de ziekenhuizen moeten voldoen om in het kader van de 900-organisatie spoedgevallen op te nemen

02-04-1987
PublicatiesAdviezen
900, criteria, spoedgevallen, opnemen