Advies van de gemengde werkgroep : statuut ziekenhuisdirecteur

26-10-1995
PublicatiesAdviezen
werkgroep, statuut ziekenhuisdirecteur

5 OKTOBER 1995. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria voor de geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg, alsook...

05-10-1995
WerkingWetgeving
intensievezorg, stagedienst, stagemeester

Advies - krachtlijnen voor de organisatie van de evaluatie van de medische activiteit in de ziekenhuizen 

08-06-1995
PublicatiesAdviezen
evaluatie, medische activiteit

6 APRIL 1995. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in de pediatrische neurologie, alsook van de stagemeesters en de...

06-04-1995
WerkingWetgeving
pediatrische neurologie, stagedienst, stagemeester

Advies inzake verpleegkundige en verzorgende personeelsomkadering van de zware medische diensten

12-01-1995
PublicatiesAdviezen
verpleegkundige personeelsomkadering, verzorgende personeelsomkadering

Advies m.b.t. ontwerp-besluit tot wijziging van het K.B.  dd. 04/03/91 houdende vaststelling van de normen waaraan een ziekenhuisapotheek moet voldoen

14-10-1994
PublicatiesAdviezen
1991, normen, ziekenhuisapotheek

Advies met als titel "princiepsnota : van structuur naar activiteitsprogramma". Elementen van een nieuw erkenningsconcept voor de ziekenhuizen

14-07-1994
PublicatiesAdviezen
erkenningsconcept, principenota

Wijziging van het K.B. dd. 10/04/91 inzake de psychiatrische gezinsverpleging

14-07-1994
PublicatiesAdviezen
1991, psychiatrische gezinsverpleging, verpleging