Zorgfunctie psychiatrische urgenties: mobiele crisisinterventieteams en crisiseenheden

10-09-2009
PublicatiesAdviezen
zorgfunctie, psychiatrische urgenties, mobiele crisisinterventieteams, crisiseenheden

 Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en...

04-12-2008
PublicatiesAdviezen
centrum voor dagverzorging, erkenningsnormen, niet-aangeboren hersenletsels, hersenletsels