Intention of this template: The sponsor must add to the submission file a statement which describes which version of the ICF template was used, and (if applicable) which changes were made to the...

12-10-2020
Atachments

Aanhangsel bij het protocol gesloten op 15 mei 2014 tussen de Federale staat, de Vlaamse gemeenschap, de Franse gemeenschap, het Waals gewest, de Duitstalige gemeenschap, de Franse...

19-10-2015
PublicatiesProtocol
bevoegdheden, staatshervorming, deelstaten

WIE BETAALT DE REKENING? DE SOCIALE KOST VAN LEGALE EN ILLEGALE DRUGS IN BELGIË

BELSPO FORUM IN SAMENWERKING MET ALGEMENE CEL DRUGSBELEID...

30-03-2016

TASKFORCE GGZ - Hervorming van de GGZ door de realisatie van zorgcircuits en netwerken in toepassing van artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen

20-11-2017
PublicatiesProtocol
artikel 107, GGZ