Initiatiefadvies van de Raad van de Tandheelkunde met betrekking tot het ministerieel besluit van 29 maart 2002 betreffende de criteria voor de erkenning van beoefenaars van de tandheelkunde,...

15-02-2023
PublicatiesAdviezen
erkenning

Advies van de Raad van de Tandheelkunde met betreffende het "portfolio" in het kader van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

15-02-2023
PublicatiesAdviezen
portfolio

Advies van de Raad van de Tandheelkunde met betrekking tot elektronisch patiëntendossier in het kader van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg...

15-02-2023
PublicatiesAdviezen
elektronisch patiëntendossier

Dit document geeft de samenstelling weer van de plenaire vergadering van de Planningscommissie Medisch aanbod.

Huidige versie: 20/04/2020

20-04-2020
WerkingHuidige samenstelling
Planningscommissie, samenstelling, plenaire vergadering

Samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen

20-11-2017
PublicatiesProtocol
IMC