Informatie

Dit basisscenario is ontwikkeld om de balans tussen het aantal logopedisten en de zorgnoden van de bevolking te onderzoeken voor de periode 2022-2044. Als uitgangspunt voor deze toekomstprojecties werden de historisch geobserveerde trends, zoals beschreven in het PlanKad-rapport “Logopedisten op de arbeidsmarkt 2013-2019”, gehanteerd. 

In dit basisscenario ligt de focus op alle logopedisten actief in de gezondheidszorg,

Een planningsmodel wordt gebruikt ter beoordeling van het toekomstig aanbod aan logopedisten ten opzichte van de toekomstige zorgconsumptie van de Belgische bevolking. Het aanbod aan logopedisten houdt rekening met het aantal actieve logopedisten, de “instroom” (nieuw gediplomeerden in België, of logopedisten opgeleid in het buitenland) en de “uitstroom” (overlijdens, pensionering).  De zorgconsumptie is gebaseerd op het aantal individuen, op de structuur van de bevolking (leeftijdscategorie en geslacht) en op de gegevens van de Ziekteverzekering.

De basisscenario’s geven een beeld van hoe de toekomst van het medisch aanbod voor logopedisten er “kan” uitzien “bij onveranderde omstandigheden en onder ongewijzigd beleid”.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStatistieken
Beroep: 
Logopedist
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
HWF, scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, plankad, RIZIV, RSZ, planning, model, aantal actieven, VTE, zorgconsumptie