Informatie

Dit verslag analyseert de resultaten van de gegevenskoppeling met verschillende bronnen : de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen (Kadaster), het RIZIV en het Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. Het geeft een gedetailleerde beschrijving van de activiteit van de logopedisten leeftijd, geslacht, gewest, gemeenschap, diploma, activiteitssectoren, beroepsstatus.... De evolutie van deze activiteit wordt over 7 opeenvolgende jaren weergegeven, van 2013 tot 2019.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStatistieken
Beroep: 
Logopedist
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
Planningscommissie, HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, plankad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, activiteit artsen beroepsactiviteit, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde, bijzondere beroepstitel, evolutie