Informatie

Waar het basisscenario enkel ruimte laat om de historische trends verder te zetten, biedt het alternatief scenario een mogelijkheid om de visie van de leden van de werkgroep Kinesitherapeuten op de toekomst van de workforce te ontwikkelen.

Een planningsmodel wordt gebruikt ter beoordeling van het toekomstig aanbod aan kinesitherapeutenten opzichte van de toekomstige zorgconsumptie van de Belgische bevolking.
• Het aanbod aan kinesitherapeuten houdt rekening met de “voorraad” aan actieve kinesitherapeuten de “instroom” (nieuw gediplomeerden in België, of kinesitherapeuten opgeleid in het buitenland) en de “uitstroom” (overlijdens, pensionering).
• De zorgconsumptie is gebaseerd op het aantal individuen, op de structuur van de bevolking (leeftijdscategorie en geslacht) en op de gegevens van de Ziekteverzekering.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStatistieken
Beroep: 
GezondheidszorgberoepKinesitherapeut
Thematiek: 
Gezondheidszorgen, Planning, kinesitherapie
Trefwoorden: 
scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, PlanCad, RIZIV, RSZ, planning, model, aantal actieven, VTE, zorgconsumptie