Informatie

Een basisscenario werd ontwikkeld om de balans tussen het aantal kinesitherapeuten en de zorgnoden van de bevolking te onderzoeken voor de periode 2016-2041. Als uitgangspunt voor deze toekomstprojecties werden de historisch geobserveerde trends, zoals beschreven in het PlanKad-rapport "Kinesitherapeuten op de arbeidsmarkt 2004-2016", gehanteerd. Een planningsmodel wordt gebruikt ter beoordeling van het toekomstig aanbod aan kinesitherapeuten ten opzichte van de toekomstige zorgconsumptie van de Belgische bevolking. Het aanbod aan kinesitherapeuten houdt rekening met de “voorraad” aan actieve kinesitherapeuten de “instroom” (nieuw gediplomeerden in België, of kinesitherapeuten opgeleid in het buitenland) en de “uitstroom” (overlijdens, pensionering).  De zorgconsumptie is gebaseerd op het aantal individuen, op de structuur van de bevolking (leeftijdscategorie en geslacht) en op de gegevens van de Ziekteverzekering. Het basisscenario geeft een beeld van hoe de toekomst van het medisch aanbod voor kinesitherapeuten er “kan” uitzien “bij onveranderde omstandigheden en onder ongewijzigd beleid”.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStudies
Beroep: 
GezondheidszorgberoepKinesitherapeut
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
HWF, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, plankad, RIZIV, RSZ, planning, model, aantal actieve kinesitherapeuten, VTE, zorgconsumptie