Informatie

De Federale Commissie “Rechten van de Patiënt” werd op 26 november 2021 door de heer Pedro Facon, Coronacommissaris, gevraagd advies te geven over de opportuniteit, haalbaarheid, voor- en nadelen, etc. van mogelijke pistes als overgang van een coronapas op basis van 3G (gevaccineerd, getest, genezen) naar 2G (gevaccineerd of genezen) of 1G (gevaccineerd), of de verplichte vaccinatie teneinde de vaccinatiegraad te verhogen.

Extra informatie