Informatie

Aanhangsel nr. 3 bij het protocolakkoord
nr. 3 gesloten op 13 juni 2006 tussen de
Federale Overheid en de Overheden
bedoeld in artikel 128, 130 en 135 en 138 van de Grondwet, betreffende het te voeren ouderenzorgbeleid, inzake de alternatieve en ondersteunende zorgvormen

Extra informatie