Informatie

In het kader van de modernisering van de wet op de patiëntenrechten, die in 2022 twintig jaar bestond, hebben verschillende colloquia, debatten en parlementaire discussies geleid tot het voorstellen van een aantal aanbevelingen.

Professor Tom Goffin (UGent) en Jacqueline Herremans (Balie van Brussel) kregen van minister Vandenbroucke de opdracht om op basis van deze aanbevelingen een voorstel uit te werken voor de nodige wijzigingen aan de wet op de patiëntenrechten.

Op basis van dit moderniseringsproject, dat sinds begin maart van dit jaar raadpleegbaar is op de website van de minister, nodigde de minister alle personen/verenigingen/organisaties uit om hun opmerkingen en commentaar in te dienen tegen 18 april 2023, zodat het beste ontwerp aan het parlement kon worden voorgelegd. De Federale Commissie Patiëntenrechten werd, gelet op haar bevoegdheden, uiteraard opgeroepen om positief te reageren op het verzoek van de minister door op eigen initiatief een advies over dit moderniseringsproject te formuleren.

Extra informatie