3 JANUARI 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in de psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie en van geneesheren...

03-01-2002
WerkingWetgeving
volwassenpsychiatrie, psychiatrie, stagedienst

15 OKTOBER 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in het beheer van gezondheidsgegevens.

15-10-2001
WerkingWetgeving
gezondheidsgegevens, stagedienst, stagemeester

19 JULI 1996. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van de...

19-07-1996
WerkingWetgeving
nucleaire geneeskunde, stagedienst, stagemeester

4 DECEMBER 1995. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria voor de geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de nefrologie, alsook van...

04-12-1995
WerkingWetgeving
Nefrologie, stagedienst, stagemeester

5 OKTOBER 1995. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria voor de geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg, alsook...

05-10-1995
WerkingWetgeving
intensievezorg, stagedienst, stagemeester

6 APRIL 1995. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in de pediatrische neurologie, alsook van de stagemeesters en de...

06-04-1995
WerkingWetgeving
pediatrische neurologie, stagedienst, stagemeester

Advies m.b.t. de erkenningsnormen S-diensten (ontwerp-K.B.'s)

12-03-1992
PublicatiesAdviezen
erkenningsnormen, S-diensten, KB, revalidatie

Advies m.b.t. de erkenningsnormen van de neurocardiorespiratoire  onderzoekseenheden met bijzondere aandacht voor het probleem Wiegedood

14-09-1989
PublicatiesAdviezen
wiegedood, neurocardiorespiratoire, onderzoekseenheden

Advies inzake de erkenningscriteria voor de dialysecentra voor behandeling van de chronische nierinsufficientie

29-06-1989
PublicatiesAdviezen
dialysecentra, behandeling, chronische nierinsufficiëntie