9 MAART 1979. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteiten van inwendige...

09-03-1979
WerkingWetgeving
cardiologie, pneumologie, gastro-enterologie

20 DECEMBER 1978. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de criteria voor stage en beoefening van de revalidatie, met het oog op de erkenning van geneesheren-specialisten in de revalidatie op...

20-12-1978
WerkingWetgeving
revalidatie, stagedienst, stagemeester