Informatie

EVENREDIGHEIDSRICHLIJN 

Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 124, 1°, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, teneinde de wetgeving betreffende de uitoefening van technische verpleegkundige verstrekkingen door een mantelzorg of door een bekwame helper.

Een tekst over arbeidsverhoudingen die verband houdt met dit onderwerp wordt door de bevoegde autoriteiten voor werkgelegenheid in behandeling genomen.

Dit voorontwerp van wet moet aan een evenredigheidsbeoordeling* onderworpen worden. Mededeling en mogelijkheid tot reactie tot en met 02/01/2023 op dit e-mail adres: nurseinfo-noreply@health.fgov.be

 

*voorafgaande evenredigheidstoetsing als bedoeld in de wet van 23 maart 2021 betreffende de evenredigheidsbeoordeling alvorens een maatregel te nemen of te wijzigen die de toegang tot of de uitoefening van een beroep beperken https://www.health.belgium.be/nl/evenredigheidsrichtlijn      

Extra informatie

Documenttype: 
EvenredigheidWerkdocumenten
Beroep: 
Verpleegkundige
Thematiek: 
verpleegkunde