Informatie

Protocolakkoord betreffende de relatie tussen de personen die erkend zijn door de office de la Naissance et l'Enfrance, de personen die tewerkgesteld zijn in een door Kind en Gezind vergunde of erkende opvang of opvang met een attest van toezicht Kind & Gezin, personen die zelfstandig zijn of werkzaam zijn binnen diensten erkend door de Duitstalige Gemeenschap en beoefenaars van gezondheidsberoepen

Extra informatie