Informatie

EVENREDIGHEIDSRICHLIJN

Mededeling en mogelijkheid tot reactie op dit advies tot en met 30/09/2022 op dit e-mail adres.

De Hoge Raad van artsen brengt u hierbij op de hoogte van deze versie van 12/09/2022. Dit zal besproken worden tijdens de volgende vergadering van de Hoge Raad van artsen.

Extra informatie