Informatie

Advies m.b.t. : - de wijziging van het koninklijk besluit van 27/04/1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie 'gespecialiseerde spoedgevallenzorg' moet voldoen om te worden erkend - de wijziging van artikel 15 van het koninklijk besluit van 10/08/1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie “mobiele urgentiegroep” moet voldoen om te worden erkend

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Beroep: 
Artsen-specialisten
Thematiek: 
Dringende medische hulp
Trefwoorden: 
spoegevallen, mobiele urgentie, normen, Gespecialiseerde