Informatie

Dit verslag analyseert de resultaten van de gegevenskoppeling met verschillende bronnen : de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen (Kadaster), het RIZIV en het Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. Het geeft een gedetailleerde beschrijving van de activiteit van de zorgkundigen: leeftijd, geslacht, gewest, gemeenschap, diploma, activiteitssectoren, beroepsstatus.... Deze activiteit wordt weergegeven voor het jaar 2021. De belangrijkste resultaten weergegeven per provincie werden toegevoegd als bijlage aan het document.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStatistieken
Beroep: 
GezondheidszorgberoepZorgkundige
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
HWF, gegevenskoppeling, kadaster, plankad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, activiteit zorgkundigen, aantal actieve zorgkundigen, beroepsactiviteit, professioneel statuut, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde