Informatie

Het rapport “Vroedvrouwen op de arbeidsmarkt 2004-2014” is een publicatie van de Cel Planning in samenwerking met de leden van de werkgroep Vroedvrouwen van de Planningscommissie – medisch aanbod.

Dit rapport biedt een gedetailleerde beschrijving van de activiteit van de vroedvrouwen in België en is gebaseerd op een koppeling van verschillende gegevensbronnen:

de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen (Kadaster), het RIZIV (consumptiegegevens) en het Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. Op die manier krijgen we een zicht op het aantal vroedvrouwen actief in België, de samenstelling van deze beroepsbevolking (leeftijd, geslacht, nationaliteit, diploma, woonplaats), de sector waarin ze actief zijn, het voltijds equivalent dat gepresteerd wordt en de evolutie van de beroepsgroep tussen 2004 en 2014.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStatistieken
Beroep: 
GezondheidszorgberoepVroedvrouw
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, Gezondheidszorgen, Planning, vroedkunde
Trefwoorden: 
HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, PlanCad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, activiteit vroedvrouwen, beroepsactiviteit, professioneel statuut, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde, evolutie