Informatie

Dit rapport analyseert de resultaten van de gegevenskoppeling tussen verschillende bronnen: de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen (Kadaster), het RIZIV en het Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. Het biedt een uitvoerige beschrijving van de activiteit van de verpleegkundigen: leeftijd, geslacht, gewest, gemeenschap, diploma, activiteitensectoren, beroepsstatus, … De evolutie van die activiteit wordt over 6 opeenvolgende jaren weergegeven, van 2004 tot 2009.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesStatistieken
Beroep: 
Verpleegkundige
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, PlanCad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, dichtheid, activiteit verpleegkundigen, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, verpleegkundige verstrekkingen, kwalificatiecode, arbeidsvolume, VTE, inactiviteit, gepensioneerde, evolutie