Informatie

Dit advies, uitgebracht op 1 juli 2013 door de Planningscommissie - medisch aanbod, heeft betrekking op het verwezenlijken van de voorwaarden voor het schrappen van het selectie-examen voor kinesitherapeuten (KB van 20 juni 2005, gewijzigd door de KB's van 8 september 2008, 14 oktober 2009, 28 juli 2011 en 31 augustus 2011). Tegelijkertijd legt het de quota vast voor de jaren 2018 en 2019.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Beroep: 
GezondheidszorgberoepKinesitherapeut
Thematiek: 
Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, toelatingsquota’s, kandidaat, afschaffing, selectie-examen, selectieproef, gemeenschappen