Informatie

Dit advies, uitgebracht op 18 mei 2010 door de planningscommissie - medisch aanbod, wordt gegeven in het kader van de contingentering van de tandartsen (KB van 25 april 2007, gewijzigd door het KB van 28 november 2008). Het legt de quota vast voor België en de gemeenschappen voor de jaren 2016 tot 2020 en raadt aan om een mechanisme in te voeren waarbij 20% van het surplus of het tekort ten opzichte van de quota wordt overgedragen, en dat ten einde zou lopen in 2020.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Beroep: 
GezondheidszorgberoepTandarts
Thematiek: 
Gezondheidszorgen, Planning
Trefwoorden: 
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, toelatingsquota’s, kandidaat, bijzondere beroepstitel, mechanisme, overdracht, 20%, surplus, tekort