Informatie

Basispsychologische zorgen zijn gericht op bevordering van de geestelijke gezondheid, preventie van psychologische problemen, (vroege) opsporing van en (vroege) psychologische interventie bij psychische problemen van voornamelijk milde tot matige intensiteit. Basispsychologische zorg kan ook aangeboden worden aan mensen met een ernstigere problematiek die reeds gebruik maken
van gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg maar die daarnaast ook baat kunnen hebben bij basispsychologische zorg om de reintegratie in het dagelijks leven te vergemakkelijken, om een verergering of terugval te voorkomen en om hen te ondersteunen in een periode van stress. De zorgperiode en het aantal interventies kunnen van beperkte duur zijn.

Extra informatie