Informatie

Psychotherapie is als een behandelingsvorm
in de gezondheidszorg waarin men op een
consistente en systematische wijze een
samenhangend geheel van psychologische middelen
(interventies) hanteert, die geworteld zijn binnen
een psychologisch wetenschappelijk referentiekader
en waarbij interdisciplinaire samenwerking is vereist
en die kan uitgeoefend worden door hiertoe
gekwalificeerde professionelen. 

Lees meer in het advies...

Extra informatie