Informatie

MOGELIJKHEDEN OM TE REAGEREN ZIJN GESLOTEN

U wordt hierbij op de hoogte gebracht van twee ontwerpen van koninklijk besluit tot invoering van de functie van verpleegkundig specialist, alsook van het verslag aan de Koning bij het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de klinische activiteiten en medische handelingen die de verpleegkundig specialist kan uitoefenen en de voorwaarden waaronder de verpleegkundig specialist deze kan uitoefenen. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de klinische activiteiten en medische handelingen die de verpleegkundig specialist kan uitoefenen en de voorwaarden waaronder de verpleegkundig specialist deze kan uitoefenen

Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria om de titel van verpleegkundig specialist te dragen

Deze informatie wordt meegedeeld in het kader van de wet van 23 maart 2021 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector.

Mededeling en mogelijkheid tot reactie tot en met 13/03/2024 op dit e-mail adres: 

nurseinfo-noreply@health.fgov.be   

Meer info over de evenredigheidsrichtlijn : hier 

 

Extra informatie

Documenttype: 
EvenredigheidWerkdocumenten
Beroep: 
Verpleegkundig specialist
Thematiek: 
Beroepsuitoefening