Informatie

Advies van de Federale Raad voor de Kinesitherapie over een aanpassing van het Ministerieel besluit van 25 APRIL 2014 tot vaststelling van de gemeenschappelijke erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op een bijzondere beroepsbekwaamheid  

Extra informatie