Informatie

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot de bijlagen I en II aan het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd alsmede de wijze van uitvoering van die prestaties en handelingen en de kwalificatie-vereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Beroep: 
Verpleegkundige
Thematiek: 
Beroepsuitoefening
Trefwoorden: 
bijlage, Handelingen, verstrekkingen