Informatie

De minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft op 20 december 2017 een adviesvraag voorgelegd aan de Technische Commissie voor de Paramedische Beroepen (TCPB) over het beroep van technoloog medische beeldvorming (TMB).

De minister meldt dat ze de nodige stappen zal zetten om het besluit van 1997 betreffende dit beroep te actualiseren op basis van het advies 2015-01 van de TCPB.

Ze vraagt echter aan de TCPB om bepaalde aspecten van het advies verder toe te lichten. Het advies bevat namelijk enkele globale omschrijvingen die voor interpretatie vatbaar zijn.

In dit advies worden enkele verduidelijkingen en voorbeelden gegeven bij de geviseerde technische prestaties en toevertrouwde handelingen, zoals ze in het KB van 22 december 2017 zijn opgenomen

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Beroep: 
ArtsGezondheidszorgberoepParamedische beroepenTechnoloog medische beeldvorming
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, Gezondheidszorgen, Medische beeldvorming, Paramedisch